top of page

A japán Tohoku Egyetem kutató adjunktusa lett a F4R Sporttudományos Vezetője

A Fit4Race szakmai stábja egy világot járt nagyszerű szakemberrel bővült, hogy a kiváló eredmények mellett tudományosan méginkább alátámasszuk módszereink alapjait. Dr. Négyesi János a japán Tohoku Egyetem asszisztens professzora, csapatunk új szakmai vezetője válaszolt pár kérdésre. A Fit4Race egyre nagyobb hangsúlyt fektet a szakmai kutatásokban való aktív részvételre és arra, hogy a hasonló területen dolgozó világhírű kutatókkal, cégekkel, sportolókkal való együttműködés meghatározza a tudományos alapú méréseink hátterét.


Szakmai életed eddigi területein melyik projektedre vagy a legbüszkébb és miért?

Minden projektembe óriási kíváncsisággal kezdtem bele, és mindegyikre nagyon büszke vagyok.

Mégis ha ki kell emelni egyet, akkor egy tavalyi cikkünket említeném meg. Korábbi tanulmányok eredményeiből (beleértve a sajátunkat is) írtunk egy ún. szisztematikus irodalmi áttekintést arról, hogy a kompressziós harisnya viselése mennyiben segítheti a terhelést követő erővisszanyerést. Gondolatainkat egy statisztikai módszer, ún. meta-analízis eredményeire alapoz tuk, mely épp az ellenkezőjét mutatta, mint amit az elmúlt 2 évtizedben állítottunk. Ezt a cikket a világ második legjobb sporttudományi folyóiratában, a Sports Medicine-ben közöltük, amire nagyon büszkék vagyunk.


Mi inspirált arra, hogy erre a pályára lépj?

14 éves koromban láttam egy interjút Freund Tamás professzorral, aki neurobiológus, idegtudománnyal foglalkozik. Kiderítettem, hogy sokan orvosi egyetemet követően lesznek agykutatóvá. Az orvosi egyetemre nem nyertem felvételt. A sport mindig közel állt hozzám és egy volt középiskolai tanárom említette, hogy a TF-en van egy ún. humánkineziológis képzés, ahol a mozgásszervrendszer működését, biomechanikát és edzésmódszertant tanulhatnám többek közt Tihanyi József professzor úrtól, Radák Zsolt professzor úrtól és Rácz Leventétől, akik mindig támogattak a tudományos pálya iránti érdeklődésem kibontakoztatásában. Volt lehetőségem a holland Groningeni Egyetemen is tanulni Hortobágyi Tibor professzor úr témavezetése alatt, ahol mozgástanulással és mozgásszabályozással kapcsolatos kutatásokba volt lehetőségem becsatlakozni, mely az alkalmazott idegtudomány területébe tartozik bele. Elmondható tehát, hogy egy meglehetősen nagy kerülőutat követően sikerült elérnem a célom. A tudományos kutatások mellett azonban mindig is fontos volt számomra a tudományos ismeretek gyakolati alkalmazhatósága és tekintve, hogy én magam is sportmúltra tekintek vissza, nem volt kérdés, hogy tudományos munkám mellett élsportolókkal szeretnék foglalkozni.


Milyen motivációd volt, hogy sok külföldön töltött sikeres év után hazatérj?

Az elmúlt 6 évet Japánban töltöttem, amihez rengeteg pozitív élmény köt. Kint ismertem meg a magyar feleségem, Japánban szereztem meg a PhD fokozatomat orvostudományból, illetve adjunktusként is dolgoztam 3 évet.


Azonban abban biztosak voltunk, hogy amennyiben családot alapítunk, úgy szeretnénk a családjainkhoz közel lenni. Másrészt, hazudnék ha azt mondanám, hogy nem hiányzott az a szakmai munka amit a japán éveimet megelőzően a Fájdalom Ambulancia berkein belül végeztem, ekkor kerültem kapcsolatba a Fit4Race intézményével és holisztikus képességfejlesztésre törekvő ideológiájával is.


Ezentúl milyen szerepet töltesz be a Fit4Race életében?

Február elsejétől a Fit4Race szakmai vezetői pozícióját töltöm be. Arra törekszem, hogy a Fit4Race szakmai stábja által eddig is kiválóan elvégzett munkáját próbáljam egy picit még pozitívabb irányba koordinálni illetve összekovácsolni. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlati munkánk eredményességén túl, mely a velünk együtt dolgozó sportolók teljesítményében és eredményességében mérhető, a sporttudományban is névjegyünket. Az autó-motorsportban elenyésző számú tudományos publikációt találhatunk annak ellenére, hogy a fizikai és kognitív képességfejlesztő eszközök és eljárások helyénvalóságának objektív vizsgálata és kutatása rendkívül fontos kérdés az autó-motorsportolók sportági teljesítményére, illetve a balesetmentes versenyzésére vonatkozóan. Ezen kutatások koordinálásában, az adatok elemzésében, az eredmények interpretálásában, és a tudományos cikkek megírásában is meghatározó szerepet fogok vállalni, és ami a legfontosabb: ezeket a tudományos eredményeket szeretnénk az eszközeink és módszereink továbbfejlesztésére használni annak céljából, hogy sportolóink elérjék csúcsteljesítményüket és a legjobbat hozzák ki magukból.


Mit gondolsz a Fit4Race rendszeréről? Mitől különleges?

Kevés olyan intézménnyel találkoztam életemben, ahol ennyire átfogóan vizsgálnák és kezelnék egy sportoló mérhető és szubjektív tulajdonságait annak céljából, hogy azok a sportban és magánéletükben is a lehető legjobbat nyújtsák. Felmérjük a sportoló különféle élettani, biomechanikai, táplálkozási és kognitív képességeit, mely mentén egy sportágspecifikus és személyreszabott tervet dolgozunk ki. Ezt követi az akcióterv, mely során performance coach-aink segítségével kivitelezzük mindazt, amit a vizsgálatok eredményeiből terveztünk. Egy időszak után újra felmérés következik, mely legfontosabb célja a monitorozás. Ez az állandó körforgás a vizsgálatok kivitelezése és az akcióterv megvalósítása mentén biztosítja a sportoló számára azt, hogy a ‘Best of You’ ideológia meg is valósuljon.


Mit tartasz a legnagyobb eltérésnek a magyar és a japán kultúra között?

A japán egy nagyon különös nemzet a magyarhoz viszonyítva. Japánban az emberek úgy vannak nevelve kiskoruktól kezdve, hogy megkérdőjelezés nélkül kövessék azt amit a felettesük vagy a tőlük idősebb ember mond. Ezzel szemben én azt látom, hogy a közép-kelet-európai nemzetekre általában jellemző, hogy a saját, belülről fakadó motivációnk megvalósítása miatt képesek vagyunk másokon átgázolni vagy megsérteni. Továbbá Japánban sokszor a tradíciók és a szabályok felülírják a logikus gondolkodást. Mi magyarok ezzel szemben hajlamosak vagyunk a saját logikánk mentén bármilyen szabályt megszegni, ha az sérti az önérzetünket vagy törekvéseinket. Mindenki döntse el magában, hogy melyik a jobb. Véleményem szerint egyik véglet sem.


Számíthatunk-e további kutatásokra a jövőben?

Természetesen! A Fit4Race csapatával a laborjainkban végzett tudományos munka mellett számos hazai és nemzetközi kapcsolatok mentén kivitelezésre kerülő kutatásba kapcsolódunk be, melyek mind azt szolgálják, hogy megértsük mi történik a mozgásszervrendszerünkkel és/vagy központi idegrendszerünkkel, miközben megtanulunk egy új mozdulatot vagy miközben szabályozunk egy mozgást. Engem személy szerint különösen az érdekel, hogy hogyan befolyásolják mozgástanulásunkat és szabályozásunkat a minket körülvevő olyan információk, melyeket érzékszerveinkkel vagyunk képesek feldolgozni. Továbbá nagyon érdekel, hogy milyen különbségek vannak bal- és jobboldal domináns személyek közt adott kondíciók során. Mindez azért érdekel, hogy az eredményekből tudjunk egy még hatékonyabb teljesítménymaximalizálásra vagy egy rehabilitációs stratégia tökéletesítésére törekedni.Ha jól tudjuk, te is komolyan sportoltál, mesélsz erről?

Kiskorom óta megszállottja vagyok a küzdősportoknak. Eleinte a harcművészetek (karate és egyéb BUDO sportok), illetve azok szemlélete érdekelt, aztán sokkal inkább kezdtem érdeklődni a stílusában is küzdősportoknak nevezhető sportok iránt. Thai-box volt a fő sportágam, amit nagyon nagyon szerettem és őszintén szólva hiányzik is. Viszont miután komolyabban elkezdtem tudományos munkával foglalkozni, már nem volt lehetőségem rendszeresen lejárni edzésekre - ehhez hozzájárultak a sport során szerzett sérüléseim is. Továbbá TF-es időszakom alatt birkóztam 2 évet és természetesen a legtöbb sportágból le is kellett vizsgáznom, úgyhogy mindenbe bele kellett kóstolnom picit. Manapság már csak konditermi edzésre, futásra, alkalmanként úszásra van lehetőségem, de talán ez még változhat a jövőben, és újra a kötelek közé kerülök - még ha csak az edzések idejére is.


Milyen teljesítményszokásokat (Best of You cycle) alkalmazol rendszeresen az életedben?

Törekszem arra, hogy megfelelően táplálkozzam, rendszeresen edzek, továbbá az edzések után szaunázni is szoktam. Szabadidőnkben sokat túrázunk és kirándulunk a feleségemmel, sok időt töltünk családjainkkal és barátainkkal. Emellett fontosnak tartom, hogy optimális időközönként felmérjem a képességeimben bekövetkező változásokat és azokat az eredményeket figyelembe véve tervezzem meg a következő ciklus edzésmunkáját, diétáját. Azonban az igazat megvallva, mindez a hazaköltözés időszakában kissé elcsúszott, így ennek helyreigazítása is egy fontos feladat lesz számomra a következő időszakban.


Köszöntjük Janit a csapatunkban, pozitivitásával, szakmai tudásával, hozzáállásával és nem utolsó sorban a kapcsolatrendszerével a Fit4Race a tudományos kutatások terén is lerakja majd névjegyét, együtt fejlődünk, hogy minden téren a legjobbat hozzuk ki a csapatunkból, sportolóinkból, ügyfeleinkből!


Comentarios


bottom of page